Znaczenie ryzyka kadrowego w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Marcin Gołembski , Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

This article aims to show the importance of risk management in the implementation of the HR function in the company. In the theoretical part, based on the study of literaturę, authors have tried to systematise concepts related to the subject of discussion. In the empirical part, the results of research, which was conducted using direct interviews and survey form, were presented.
Author Marcin Gołembski (WZ / KZAZP)
Marcin Gołembski,,
- KZAZP
, Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Importance of Risk in the Implementation of the HR Function in the Enterprise
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2016
No88
Pages127-137
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfunkcja personalna, zarządzanie ryzykiem, ryzyko personalne, zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in Englishpersonnel function, risk management, human resource management, personnel risk
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie znaczenia zarządzania ryzykiem w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. W części teoretycznej, na podstawie studiów literatury przedmiotu dokonano systematyzacji pojęć związanych z przedmiotem rozważań. W warstwie empirycznej natomiast zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przy wykorzystaniu wywiadów bezpośrednich oraz formularza ankiety. Na podstawie badań wykazano lukę pomiędzy świadomością respondentów w przedmiotowym zakresie a stanem faktycznym związanym ze stosowaniem parametryzacji w zarządzaniu ryzykiem kadrowym.
URL http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z88/13_Artyku%b3_nr_09_M.Go%b3embski_G.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?