Doskonalenie procesu innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych - wyniki badań

Paweł Mielcarek

Abstract

The purpose of this article is to present the assessment of the effects of the process innovation improvement in the context of the innovation level and obtained competitive advantage. The results of process innovation were compared with the following types of process improvement: strategic, operational, evolutionary and radical. Improvement of innovation process correlates with the level of innovativness and achieved competitive advantage. The presented research results refer to a group of medium and large Polish industrial companies belonging to the sectors of low, medium and high technology. The study covered the years 2012-2014. A total of 92 responses were obtained.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsImprovement of innovation process in industrial enterprises – research results
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages216-224
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish innowacje, proces innowacji, doskonalenie procesu, przedsiębiorstwo
Keywords in English innovation, innovation process, process improvement, enterprise
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań pozwalających na ocenę efektów doskonalenia procesu innowacji w kontekście poziomu innowacyjności i uzyskanej przewagi konkurencyjnej. Rezultaty procesu innowacji zestawiono z poszczególnymi typami doskonalenia: strategicznego i operacyjnego oraz ewolucyjnego i radykalnego. Doskonalenie procesu innowacji wpływa na poprawę poziomu innowacyjności przedsię- biorstwa i uzyskaną przewagę konkurencyjną. Najwyższy poziom innowacyjności uzyskano w przypadku doskonalenia rewolucyjnego. Natomiast najwyższy wpływ doskonalenia na uzyskaną przewagę konkurencyjną osiągnięto w przypadku doskonalenia ewolucyjnego. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą grupy średniej i dużej wielkości polskich przedsię- biorstw przemysłowych zaliczanych do branż niskiej, średniej i wysokiej techniki. Badania objęły lata 2012-2014. Łącznie uzyskano 92 odpowiedzi.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37013&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?