Doskonalenie procesu innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych - wyniki badań

Paweł Mielcarek

Abstract

The purpose of this article is to present the assessment of the effects of the process innovation improvement in the context of the innovation level and obtained competitive advantage. The results of process innovation were compared with the following types of process improvement: strategic, operational, evolutionary and radical. Improvement of innovation process correlates with the level of innovativness and achieved competitive advantage. The presented research results refer to a group of medium and large Polish industrial companies belonging to the sectors of low, medium and high technology. The study covered the years 2012-2014. A total of 92 responses were obtained.
Autor Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Inne wersje tytułuImprovement of innovation process in industrial enterprises – research results
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr463
Paginacja216-224
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim innowacje, proces innowacji, doskonalenie procesu, przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe w języku angielskim innovation, innovation process, process improvement, enterprise
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań pozwalających na ocenę efektów doskonalenia procesu innowacji w kontekście poziomu innowacyjności i uzyskanej przewagi konkurencyjnej. Rezultaty procesu innowacji zestawiono z poszczególnymi typami doskonalenia: strategicznego i operacyjnego oraz ewolucyjnego i radykalnego. Doskonalenie procesu innowacji wpływa na poprawę poziomu innowacyjności przedsię- biorstwa i uzyskaną przewagę konkurencyjną. Najwyższy poziom innowacyjności uzyskano w przypadku doskonalenia rewolucyjnego. Natomiast najwyższy wpływ doskonalenia na uzyskaną przewagę konkurencyjną osiągnięto w przypadku doskonalenia ewolucyjnego. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą grupy średniej i dużej wielkości polskich przedsię- biorstw przemysłowych zaliczanych do branż niskiej, średniej i wysokiej techniki. Badania objęły lata 2012-2014. Łącznie uzyskano 92 odpowiedzi.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37013&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruNowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?