Wybór zewnętrznych źródeł kapitału w kontekście zmodyfikowanej teorii hierarchii

Jarosław Kubiak

Abstract

The aim of this article was to propose the verification method of modified pecking order theory, and then to use this method to state which source of financial deficit prefer companies: debt or equity. To verify the modified pecking order theory, the Shyam-Sunder and Myers test was used. Debt capacity was approximated as the difference between the debt ratio value of the company and the median of this ratio in the industry. Studies have shown that the enterprises in case of the financial deficit fulfil it to a greater extent using the debt than obtaining equity from outside, but the high level of information asymmetry however did not cause the increase of using the debt, due to the lack of debt capacity in this group of enterprises. The paper should be regarded as part of the discussion about the verification methods of modified pecking order theory.
Autor Jarosław Kubiak (WZ / KFP)
Jarosław Kubiak
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Inne wersje tytułuThe Choice of External Sources of Capital in the Context of a Modified Pecking Order Theory
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr73
Paginacja685-695
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimteoria hierarchii źródeł finansowania, pojemność zadłużeniowa, asymetria informacji
Słowa kluczowe w języku angielskim pecking order theory, debt capacity, information asymmetry
Streszczenie w języku polskimstreszcz., summ.. Abstrakt Celem artykułu jest zaproponowanie metody weryfikacji tezy zmodyfikowanej teorii hierarchii źródeł finansowania, a następnie jej zastosowanie do określenia preferencji badanych przedsiębiorstw w zakresie sposobu finansowania zapotrzebowania na kapitał. Do weryfikacji zmodyfikowanej teorii hierarchii źródeł finansowania wykorzystano model regresji Shyam-Sunder i Myersa. Pojemność zadłużeniową określono na podstawie różnicy wartości wskaźnika zadłużenia danego przedsiębiorstwa i mediany tego wskaźnika w branży. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań stwierdzono, że przedsiębiorstwa w większym stopniu zapotrzebowanie na kapitał finansują długiem niż kapitałem własnym, przy czym w grupie przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim poziomem asymetrii informacji nie zaobserwowano relatywnie większego pozyskania długu, co może wynikać z braku pojemności zadłużeniowej tych podmiotów. Artykuł powinien być postrzegany jako głos w dyskusji nad metodami empirycznej weryfikacji zmodyfikowanej teorii hierarchii źródeł finansowania.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-685.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?