Porozumienie CETA lekarstwem na kryzys UE?

Magdalena Śliwińska

Abstract

Naturalną konsekwencją trendów w gospodarce globalnej jest powstanie międzynarodowych umów handlowych tzw. „nowej generacji” (TPP, CETA, TTIP), które swym zakresem obejmują liberalizację handlu oraz wiele dziedzin życia gospodarczego i społecznego w większym lub mniejszym stopniu powiązanych z handlem. Podpisana w październiku 2016 r. pomiędzy UE i Kanadą Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (CETA) jest powodem wielu dyskusji zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i naukowej. Pytanie o słuszność podpisania umowy CETA to nie tylko pytanie o to, czy UE jako organizacja chce zacieśnić współpracę handlową i inwestycyjną z Kanadą oraz o ewentualne jej skutki dla obu stron, ale tak naprawdę pytanie, czy UE chce zrobić krok w kierunku globalnej integracji gospodarczej i czy chce taki krok uczynić teraz, w chwili, gdy sama boryka się z poważnymi problemami. Dlatego celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na fakt, iż bezprecedensowa, daleko ingerująca w życie gospodarcze, polityczne i społeczne obu stron umowa z wysoko rozwiniętym państwem trzecim jest negocjowana i podpisywana przez Unię Europejską w bezprecedensowy sposób w sytuacji najtrudniejszego i najbardziej kompleksowego z dotychczasowych jej kryzysów. Wspomniany wyżej bezprecedensowy i kompleksowy charakter obu zjawisk jest niezwykle istotny ze względu na możliwości oszacowania skutków wejścia w życie omawianej umowy i oceny, czy przyczyni się ona do pokonania czy pogłębienia kryzysu UE. Jest to zatem ważny problem z praktycznego punktu widzenia, gdyż ma znaczenie dla wielu milionów obywateli UE, jak również z naukowego punktu widzenia. Wpisuje się bowiem w dylemat współczesnej ekonomii, na ile, w jakich warunkach i komu liberalizacja handlu i integracja gospodarcza przynosi korzyści.
Author Magdalena Śliwińska (WGM / KE)
Magdalena Śliwińska,,
- Department of European Studies
Journal seriesPrzegląd Zachodni, ISSN 0033-2437, (B 12 pkt)
Issue year2017
No2
Pages219-232
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishporozumienie CETA, kryzys UE
URL https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=618
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?