Jednorodne Grupy Pacjentów w rachunku kosztów i wyników szpitala

Małgorzata Macuda

Abstract

Financing healthcare services in Poland is carried out using Diagnosis-Related Groups (DRGs). The purpose of this article is to present and analyze the current role of DRGs in hospital's costs and results account. The conclusions from the assessment of the current state encouraged the author to propose the use of Diagnosis-Related Groups in a wider range, in particular regarding the stream of costs.
Author Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
Other language title versionsDiagnosis-Related Groups in Hospital's Costs and Results Account
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No343
Pages376-385
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunek kosztów, rachunek kosztów i wyników, Jednorodne Grupy Pacjentów, szpital
Keywords in Englishcost accounting, costs and results account, Diagnosis-Related Groups, hospital
Abstract in PolishFinansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce odbywa się z zastosowaniem Jednorodnych Grup Pacjentów. Celem artykułu jest prezentacja i analiza dotychczasowej roli, jaką odgrywają Jednorodne Grupy Pacjentów w rachunku kosztów i wyników szpitala. Wnioski płynące z oceny obecnego stanu rzeczy skłoniły autorkę do zaproponowania wykorzystania Jednorodnych Grup Pacjentów w większym zakresie, w szczególności w odniesieniu do strumienia kosztów.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.343.35
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2021-01-07)
Additional fields
Tytuł numeruModele zarządzania kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?