Selected quality parameters of shampoos including different basic surfactants

Dobrawa Kwaśniewska , Daria Wieczorek , Michalina Woszczek

Abstract

The global cosmetics market is undoubtedly a developing market. Its significant segment is made up of shampoos and hair conditioners. This segment is very diversified, which manifests itself in a large variety of products. For several years on the market, the pro-ecological trend has been observing, consumers are increasingly eager for cosmetics containing natural ingredients. However, regardless of whether the product is based on ingredients of natural origin or synthetic expectations of consumers as to the quality and usability characteristics are the same. For this reason, the authors of this work defined the foaming and moisturizing properties of 4 selected shampoos that differ in composition. In addition, the effect of shampoos on values of transepidermal water loss was assessed. It was concluded that none of the shampoos in examined range of time has not affected the process of inhibiting transepidermal water loss.
Author Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Michalina Woszczek (WT / KTiAI)
Michalina Woszczek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsWybrane parametry jakości szamponów zawierających różne podstawowe surfaktanty
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
Vol3
No60
Pages86-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsurfaktanty, jakość szamponów do włosów
Keywords in Englishsurfactants, quality of hair shampoo
Abstract in PolishŚwiatowy rynek kosmetyków jest bez wątpienia rynkiem rozwijającym się. Jego znaczący segment stanowią szampony i odżywki do włosów. Segment ten jest bardzo zdywersyfikowany, co objawia się w dużej różnorodności produktowej. Od kilku lat na rynku obserwuje się trend proekologiczny, gdzie konsumenci coraz chętniej sięgają po kosmetyki zawierające składniki pochodzenia naturalnego. Jednak bez względu na to, czy produkt bazuje na składni-kach pochodzenia naturalnego czy syntetycznego, oczekiwania konsumentów co do jakości i właściwości użytkowych są takie same. Z tego powodu autorzy niniejszej pracy określili właściwości pianotwórcze oraz nawilżające 4 wybranych szamponów różniących się składem. Ponadto określono wpływ szamponów na wartość transepidermalnej utraty wody. Stwierdzono, że żaden z szamponów w analizowanym czasie nie wpłynął hamująco na proces przeznaskórkowej utraty wody.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2019.03.08
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/219-2019/issue-3-60-2019/799-selected-quality-parameters-of-shampoos-including-different-basic-surfactants
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?