Zarządzanie bezpieczeństwem żywności wobec zagrożeń terrorystycznych

Justyna Górna , Aneta Wysokińska-Senkus

Abstract

The purpose of this paper is to present the essence of the TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) in the context of its application in formalized organizations. Food terrorism can be applied directly at the final stage of the food chain -the impact of contaminated food on human or indirectly at the initial stages of the food chain associated with primary production. The formalized organizations may be vulnerable to a direct terrorist attack, as there occur the final stage in the food chain. Food departments of this organizations which prepare meals and store raw materials and ready-to-eat food may be the target of food terrorist attacks.
Author Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
, Aneta Wysokińska-Senkus - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj), MNiSW [80]
Aneta Wysokińska-Senkus,,
-
Other language title versionsThe management of food safety in the presence threast of terrorism
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No128
Pages109-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo żywności, terroryzm, TACCP
Keywords in Englishfood safety, terrorism, TACCP
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie istoty systemu TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) w kontekście jego zastosowania w organizacjach sformalizowanych. Terroryzm żywnościowy może być zastosowany w sposób bezpośredni na ostatnim etapiełańcucha żywnościowego –oddziaływanie poprzez skażoną żywność na człowieka lub w sposób pośredni na początkowych etapach łańcucha żywnościowego związanych z produkcją pierwotną. Organizacje sformalizowane mogą być podatne na bezpośredni atak terrorystyczny, gdyż występuje tam ostatnie ogniwo łańcucha żywnościowego. Wydziały żywnościowe tych organizacji zajmujące się przygotowywaniem posiłków, magazynujące surowce żywnościowe i gotową żywność mogą stanowić cel dla terroryzmu żywnościowego.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.128.9
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/G%C3%B3rna,%20Wyskoki%C5%84ska-Senkus.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?