Koncepcja "Sprawozdania z instrumentów finansowych" (SFI) jako narzędzia ochrony interesu publicznego

Dawid Garstecki

Abstract

Purpose - The aim of the article is to present the concept of Statement of Financial Instruments as a new component of general purpose financial statements. Research method - The article is based on two research methods - historical method (including all of its stages: heuristic and hermeneutic synthesis) and deduction method (in which a special case is the a priori method). Results - The result of the study is the statement that proposed approach improves the usability and usefulness of the financial statements in the general purpose financial instruments and, consequently, the scope of protection of the public interest. Originality/value - The presented concept of a report for financial instruments is the authors' original contribution.
Author Dawid Garstecki (WZ / KR)
Dawid Garstecki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Concept of Statement of Financial Instruments as a Tool for Protecting the Public Interest
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No65
Pages43-60
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsprawozdawczość finansowa, instrumenty finansowe, sprawozdanie z instrumentów finansowych, interes publiczny w rachunkowości
Keywords in Englishfinancial reporting, financial instruments, Statement of Financial Instruments, public interest in accounting
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest prezentacja koncepcji "Sprawozdania z instrumentów finansowych" jako nowego elementu sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia. Metoda badania - W artykule wykorzystano dwie metody badawcze: historyczną (obejmującą wszystkie jej etapy: heurystykę, hermeneutykę, syntezę) oraz dedukcji (której szczególnym przypadkiem jest metoda aprioryczna). Wyniki - Wynikiem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że proponowana koncepcja zwiększa użyteczność i przydatność sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia w obszarze instrumentów finansowych i w efekcie - także zakres ochrony interesu publicznego. Oryginalność/wartość - Przedstawiona koncepcja sprawozdania ma charakter autorski.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/71-2014/FRFU-71-43.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-13)
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?