Koncepcja oceny modernizacji

Sergii Ivanov , Bożena Kamińska , Viacheslav Liashenko , Oleksii Kvilinskyi

Abstract

The economic nature of modernization in dialectical terms is determined by the progress of society and change of its material basis, i.e. technical, technological and economic bases. Recently, modernization has obtained a widespread scientific recognition as a contemporary institution for solving structural and technological problems of the economy. However, its use in practice needs the theoretical foundations of the interrelations both with the basic economic theory, and with the specific objectives of industrial policy to be deepened. The essence and features of definition «stage of modernization» are revealed. The modernization models of industrial economic development are substantiated. The methodical assessment tools of the stages and phases of modernization are designed.
Author Sergii Ivanov - International Research Center Socio-Economic Problems of SocioEconomic Problems in Modernization and Cooperation Development, Scientific Director Poltava, Ukraine
Sergii Ivanov,,
-
, Bożena Kamińska - Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (Sejm RP)
Bożena Kamińska,,
-
, Viacheslav Liashenko - Civic Association "International Center of Researching Socio-Economic Problems of Modernization and Cooperation Development"
Viacheslav Liashenko,,
-
, Oleksii Kvilinskyi (WE / KPGiS)
Oleksii Kvilinskyi,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsA Concept of Modernization Evaluation
Journal seriesEuropean Cooperation, ISSN 2449-7320, e-ISSN 2449-8726, (0 pkt)
Issue year2016
No12 (19)
Pages86-101
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwskaźniki oceny, modernizacja, modele industrializacji, metoda, indeksy
Keywords in Englishevaluation indicators, models of industrialization, modernization, methods, indexes
Abstract in PolishCharakter ekonomiczny modernizacji z dialektycznego punktu widzenia zależy od postępu społeczeństwa oraz zmian jego bazy materialnej, która jest podstawą techniczną, technologiczną oraz ekonomiczną. Obecnie modernizacja została powszechnie uznana jako nowoczesne narzędzie do rozwiązywania problemów strukturalnych w gospodarce za pomocą technologii. Jednak jej praktyczne zastosowanie wymaga bardziej głębszego uzasadnienia teoretycznego zarówno ekonomicznego jak zarządzania gospodarczego, związanego z polityką przemysłową. Rozpatrzono istotę i właściwości pojęcia „stadium modernizacji”. Uzasadniono modele modernizacyjne industrialnego rozwoju gospodarczego. Zaproponowano metodyczne narzędzia oceny stadiów i faz modernizacji.
URL http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/download/266/639
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?