Społeczno-demograficzne uwarunkowania etnocentryzmu na przykładzie Polski

Tomasz Wanat , Magdalena Stefańska

Abstract

The article discusses the interdependence between ethnocentrism and socio-demographic variables such as age, income and household size. The results of the study (N = 440) indicate that the most relevant for the explanation of ethnocentrism is age. In addition, it was observed that ethnocentric attitudes are marginally different, depending on household size and the interaction between income and household size. It also drew attention to the weakness of the scale CETSCALE, which does not have sufficient tool for reliable and valid research in this field.
Author Tomasz Wanat (WZ / KSM)
Tomasz Wanat,,
- Department of Marketing Strategies
, Magdalena Stefańska (WZ / KSM)
Magdalena Stefańska,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsSocio-demographic determinants of ethnocentrism on the example of Poland
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6 [CD]
Pages800-809
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishetnocentryzm, zmienne demograficzne i społeczne, CETSCALE
Keywords in Englishethnocentrism, demographic and social dimensions, CETSCALE
Abstract in PolishArtykuł omawia zależności występujące pomiędzy etnocentryzmem a zmiennymi społeczno-demograficznymi, takimi jak wiek, dochody oraz wielkość gospodarstwa domowego. Wyniki badania (N = 440) wskazują, że największe znaczenie dla wyjaśnienia etnocentryzmu ma wiek. Dodatkowo zaobserwowano, że postawy etnocentryczne są marginalnie różne w zależności od wielkości gospodarstwa domowego oraz od interakcji pomiędzy dochodami a wielkością gospodarstwa domowego. Zwrócono również uwagę na słabość skali CETSCALE, która nie jest już narzędziem wystarczającym do rzetelnego i trafnego prowadzenia badań w tym zakresie.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Etnocentryzm_konsumencki_MiR_nr_6_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?