Rola instytucji rynku pracy w Polsce w latach 2000-2011

Sławomir Kuźmar

Abstract

The main goal of this study was to analyze the role of the labor market institutions on labor market performance in Poland in 2000-2011. Literature review and also the results of empirical studies, conducted for particular countries and groups of countries, indicate that the impact of labor market institutions on outcomes is significant. The empirical results obtained for Poland seem to confirm theoretical conclusions. Results indicate that in the analyzed period, institutions such as expenditures on active labor market policy programs, tax wedge and minimum wage had significant impact on labor market performance. The obtained results show that expenditures on ALMP had positive impact on the Youth Unemployment rate and the Long-term unemployment and the latter institutions had negative impact on all labor market outcomes.
Author Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Role of the Labor Market Institutions for the Labor Market Outcomes (Case of Poland 2000-2011)
Journal seriesNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084, (B 10 pkt)
Issue year2015
No42
Pages353-366
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinstytucje rynku pracy, funkcjonowanie rynków pracy
Keywords in Englishlabor market institutions, labor market performance
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu była ocena wpływu instytucji rynku pracy na funkcjonowanie polskiego rynku pracy w latach 2000-2011. Analiza rozważań teoretycznych oraz wyniki badań empirycznych przeprowadzanych zarówno w poszczególnych krajach jak i grupach krajów wykazały, że instytucje rynku pracy mają istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy i efektów jego działania. Wyniki analizy empirycznej przeprowadzonej dla Polski zdają się potwierdzać płynącą z literatury konkluzję. W badanym okresie stwierdzono statystycznie istotny wpływ na polski rynek pracy instytucji takich jak: wydatki państwa na programy aktywnej polityki na rynku pracy, obciążenia podatkowe oraz płace minimalne. Przy czym wydatki państwa przyczyniały się do redukcji stopy bezrobocia wśród osób młodych oraz bezrobocia długoterminowego, a dwie pozostałe instytucje negatywnie oddziaływały na wszystkie efekty jego działania.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a79cf812-d83e-4e3e-becd-6a1157c2a67a/c/25_Kuzmar_S..pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?