Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich a oczekiwania studentów związane ze studiami ekonomicznymi

Aldona Andrzejczak

Abstract

Based on the background of a brief overview of the most important changes in higher education in Poland, which has significantly influenced the position of academic teachers, an attempt was made to answer the question of whether the ideas and preferences of academic teachers associated with their profession are in line with the expectations of students. The research was based on selected results of a survey of the professional identity of academic teachers (2013) and a survey of study the motives and the evaluation of classes (2007 and 2010). The teachers' beliefs on the main goals of a university and declared preferences associated with their professional roles were compared with students' expectations represented by reasons to study and their opinions concerning participation in university classes. The results reveal signs of a crisis of academic's teachers professional identity which affects the ability to meet the expectations of students taking a degree in economics.
Author Aldona Andrzejczak (WE / KEiRK)
Aldona Andrzejczak,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsThe professional identity of academic teachers and students' expectations related to economic studies
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages47-66
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishzadania szkolnictwa wyższego, tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich, role zawodowe nauczycieli, motywy studiowania, oczekiwania studentów
Keywords in Englishtasks of higher education, professional identity of academic teachers, teachers roles, motives to study, students’ expectations
Abstract in PolishNa tle krótkiego zarysu najistotniejszych zmian, jakie zaszły w polskim szkolnictwie wyższym, które w znaczący sposób wpłynęły na pozycję nauczycieli akademickich, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyobrażenia i preferencje nauczycieli akademickich związane z wykonywaniem zawodu są zbieżne z oczekiwaniami studentów. Wykorzystano wybrane wyniki badania tożsamości zawodowej nauczycieli akademickich z 2013 roku oraz badania motywów studiowania i oceny zajęć przez studentów z 2007 i 2010 roku. Porównano przekonania nauczycieli akademickich dotyczące głównej misji szkoły wyższej oraz deklarowane preferencje związane ze swoją rolą zawodową z oczekiwaniami studentów reprezentowanymi przez motywy podjęcia studiów i opinie na temat uczestniczenia w zajęciach na uczelni. Wyniki badań ujawniły oznaki kryzysu tożsamości zawodowej nauczycieli, który rzutuje na możliwość spełnienia oczekiwań studentów podejmujących studia ekonomiczne.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.3
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/03_Andrzejczak.pdf
Languagepl polski
File
Andrzejczak.pdf 140.29 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?