Dylematy wykorzystania wartości godziwej - teoria i praktyka

Elżbieta Szczepankiewicz , Magdalena Janowicz

Abstract

Fair value has been evoking emotions for many years in relation to the legitimacy of its application for the purpose of valuation. It has numerous proponents as well as opponents. The article attempts to assess the current accounting regulations on fair value. The authors analysed the arguments for and against its application, and assessed the way the IAS no. 13 "Fair Value Measurement" may eliminate the defects assigned to this method of valuation. The theoretical content is completed with the results of empirical research, whose major goal was to assess the IAS no.13 by Polish listed companies. The literature and empirical research allow for the formulation of the thesis that fair value may become a reliable method of valuation assuming that its measurement is made with appropriate techniques and input. And a suitable presentation of information on it may considerably raise the information value of financial reports.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
, Magdalena Janowicz
Magdalena Janowicz,,
-
Other language title versionsFair Value Application Dilemma. Theory and Practice
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No147
Pages87-107
Publication size in sheets1
Keywords in Polishwartość godziwa, sprawozdawczość, wycena w rachunkowości
Abstract in PolishWartość godziwa już od wielu lat budzi silne emocje w związku z zasadnością jej wykorzystania na potrzeby wyceny. Ma ona wielu zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Artykuł jest próbą oceny obowiązujących regulacji rachunkowości w zakresie wartości godziwej. Autorki przeanalizowały argumenty za i przeciw jej stosowaniu, a następnie oceniły, w jaki sposób Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 13 "Wycena w wartości godziwej" może eliminować wady przypisywane tej metodzie wyceny. Uzupełnieniem treści teoretycznych są wyniki badań empirycznych, których głównym celem była ocena zastosowania MSSF nr 13 przez polskie spółki giełdowe. Przeprowadzone badania literaturowe i empiryczne pozwoliły na postawienie tezy, że wartość godziwa może być wiarygodną metodą wyceny przy założeniu, że do jej ustalenia zastosowano odpowiednie techniki i dane wejściowe. Z kolei odpowiednia prezentacja informacji na jej temat może znacznie podnieść wartość informacyjną sprawozdań finansowych.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-07-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?