The Capital Markets Union from the Perspective of SMEs Financing in the EU - Expected Benefits, Constraints and Risks

Krzysztof Waliszewski

Abstract

The article is devoted to the project the Capital Markets Union (CMU) in the EU from the perspective of financing of the small medium enterprises. The EU Capital Markets Union is an important part of the Investment Plan for Europe of the Chairman Jean-Claude Juncker, and its goal is to effectively stimulate economic growth in the EU by increasing the availability of financing for businesses by the capital market and diversification sources of financing. European households are expected to be more active on the capital market by investing in financial instruments of this market. After the Brexit, there may be some difficulties in achieving the objectives since British capital market is the largest one in the EU. However, Brexit may also be a chance to keep the Union together and acceleration of the capital markets unification process. The author characterizes the problem of access to finance for enterprises from the SME sector in the EU. Then, he focuses on the financial markets and the structure and the effect of the Capital Markets Union in the EU. The article is based on a variety of sources, especially documents of the European Commission concerning the Capital Markets Union as well as literature on corporate finance and capital markets.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsUnia rynków kapitałowych z perspektywy sektora MŚP w Unii Europejskiej - oczekiwane korzyści, zagrożenia i ryzyka
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages102-116
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish unia rynków kapitałowych, Plan Inwestycyjny dla Europy, oszczędności gospdodarstw domowych, finansowanie MŚP, system finansowy oparty na finansowaniu rynkowym
Keywords in English Capital Markets Union, Investment Plan for Europe, household savings, SME financing, market-based financial system model
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest projektowi "Unia rynków kapitałowych (CMU) w UE z perspektywy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw". Unia rynków kapitałowych jest ważną częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy Jean-Claude'a Junckera, a jej celem jest skuteczne stymulowanie wzrostu gospodarczego w UE poprzez zwiększanie dostępności finansowania dla przedsiębiorstw przez rynek kapitałowy i dywersyfikację źródła finansowania. Oczekuje się, że europejskie gospodarstwa domowe będą bardziej aktywne na rynku kapitałowym poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe tego rynku. Po Breksicie mogą pojawić się pewne trudności w osiągnięciu celów, ponieważ brytyjski rynek kapitałowy jest największym rynkiem w UE. Ale Brexit może również być szansą na utrzymanie Unii razem i przyspieszenie procesu unifikacji rynków kapitałowych. Autor charakteryzuje problem dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w UE. Następnie koncentruje się na rynkach finansowych oraz strukturze i efekcie unii rynków kapitałowych w UE. Artykuł opiera się na różnych źródłach, w szczególności na dokumentach Komisji Europejskiej dotyczących unii rynków kapitałowych, a także na literaturze dotyczącej finansów przedsiębiorstw i rynków kapitałowych.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.2.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44135
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?