Naczynia jednorazowego użytku w teorii i praktyce

Maria Sielicka , Karolina Assman

Abstract

The article concerns the assessment of consumer behavior on the conventional and organic disposable tableware market. The survey was conducted by indirect interviewing method with a questionnaire on 431 consumers with 15 years and above. There were also described selected properties of disposable packaging. For the tests disposable plates made from compressed wheat bran (edible packaging), palm leaves, paper pulp produced from sugar cane and paper pulp from wood were selected. Following modified determination were made: resistance to grease at 20°C and 80°C, water resistance, breaking strength in three-point bend test and sensory evaluation using sensory analysis method.
Author Maria Sielicka (WT / KTAS)
Maria Sielicka,,
- Department of Food Commodity Science
, Karolina Assman (WT / KTiEPP)
Karolina Assman,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsDisposable tableware - theory and practice
Journal seriesOpakowanie, ISSN 0030-3348, (B 5 pkt)
Issue year2017
No1
Pages64-69
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopakowania jadalne, naczynia jednorazowe, odpady, materiały ekologiczne, materiały biodegradowalne
Abstract in PolishArtykuł dotyczy oceny zachowań konsumentów na rynku konwencjonalnych i ekologicznych naczyń jednorazowych. Sondaż przeprowadzono za pomocą wywiadu pośredniego przy użyciu kwestionariusza ankiety wśród 431 konsumentów powyższej 15. roku życia. Ponadto zaprezentowano wyniki badań właściwości użytkowych wybranych naczyń jednorazowego użytku. Do testów wykorzystano talerzyki jednorazowego użytku wykonane ze sprasowanych otrębów pszennych (należące do grupy opakowań jadalnych), z liści palmowych, z pulpy papierowej wytworzonej z trzciny cukrowej oraz pulpy papierowej drzewnej. Wykonano zmodyfikowane do potrzeb produktów oznaczenia: odporność produktów na działanie tłuszczu o temperaturze 20°C oraz 80°C, odporność na działanie wody, wyznaczenie siły łamiącej w teście zginania trójpunktowego oraz ekspercką ocenę sensoryczną.
DOIDOI:10.15199/42.2017.1.2
URL http://sigma-not.pl/wyszukaj-0-0-10-67327036-naczynia-jednorazowego-u%C5%BCytku-w-teorii-i-praktyce.html
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?