Anti-crisis Management Strategies. The case of companies in the Greater Poland Voivodeship

Anna Starosta

Abstract

A growing need to function in a crisis makes enterprises take measures related to the prevention and prediction of crises and when they occur to react quickly. Effective crisis coping requires anti-crisis management. However, it is not always possible to prevent crises; moreover, enterprises are forced to make a number of anti-crisis measures. In general, people took two measures. The first concerns the creation of more transparent procedures and reduction of broadly understood costs. The second one involves concentration on the main activities of the enterprise and the product, its redefining, and improving quality management. This solution points to the implementation of two types of key anticrisis strategies: organizing activities and consolidation.
Author Anna Starosta (WZ / KTOiZ)
Anna Starosta,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsStrategie zarządzania antykryzysowego – ujęcie empiryczne
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol18
No1
Pages255-266
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzarządzanie antykryzysowe, działania antykryzysowe, strategie antykryzysowe
Keywords in EnglishAnti-crisis Management, Anti-crisis Measures, Anti-crisis Strategies
Abstract in PolishCoraz częstsza konieczność funkcjonowania w sytuacji kryzysowej wymusza na przedsiębiorstwach podejmowania działań związanych z zapobieganiem i przewidywaniem kryzysów, a w momencie ich wystąpienia na szybkie reagowanie. Skuteczne zmaganie się z kryzysem wymaga zarządzania antykryzysowego. Nie zawsze jednak udaje się zapobiec kryzysom i przedsiębiorstwa zmuszone są podejmować szereg działań antykryzysowych. Najczęściej podejmują one działania w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy stworzenia bardziej przejrzystych procedur postępowania oraz ograniczenia szeroko pojmowanych kosztów. Drugi natomiast obejmuje koncentrację na głównej działalności przedsiębiorstwa oraz na produkcie, jego redefi niowaniu oraz usprawnieniu zarządzania jakością. Wskazuje to na realizowanie dwóch rodzajów strategii antykryzysowej – porządkowania działalności oraz konsolidacji.
DOIDOI:10.2478/manment-2014-0019
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 13-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?