Wpływ pochłaniaczy tlenu na jakość kawy w czasie przechowywania

Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz , Zenon Foltynowicz , Wojciech Kozak

Abstract

The sensorial analysis of quality changes of the coffee during the storage was performed. Coffee was protected by nanoiron based oxygen scavengers. Two series of standard, soft packages with the ground coffee were stored in room conditions. One series contained the oxygen absorber, second – without absorber, constituted the comparative attempt. Team of five people with the checked sensorial sensitivity carried out a sensorial analysis of infusions of the coffee. Modified profiled method \capping\' of 10 – spot scale was applied. After four months of storage in the same conditions the coffee beverages without the absorbent of oxygen had worse results compared with samples containing the absorbent of oxygen. The aroma, harmonizing of the taste, the softness and hardness of the taste of infusion in samples with the absorbent of oxygen and without it were comparable. The double amount of the oxygen absorbent in samples peculiarly corrected the flesh-colouredness and the permanence of the coffees taste, but the acidity remaining on the level of the comparative sample. Appropriately selected amount of the oxygen absorbent is raising virtue of the coffee in the comparison to non protected samples.
Author Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz
Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz ,,
-
, Zenon Foltynowicz (WT / KTiEPP)
Zenon Foltynowicz,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Wojciech Kozak (WT / KTiEPP)
Wojciech Kozak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsInfluence of oxygen scavengers/absorbents on the quality of the coffee beans during the storage
Journal seriesZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, ISSN 1644-1818, (B 7 pkt)
Issue year2015
No88
Pages62-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzechowywanie kawy, pochłaniacz tlenu
Keywords in Englishaging of coffee, oxygen absorber, nanoiron oxygen scavenger, sensory features of cof
Abstract in PolishPrzeprowadzono badania sensoryczne zmian jakości kawy w czasie, z zastosowaniem pochłaniacza tlenu zawierającego nanożelazo. W temperaturze pokojowej przechowywano dwie serie kawy mielonej w miękkich torebkach z fałdą denną z folii laminowanej(PET12/Al18/ PE80). Jedna seria zawierała pochłaniacz tlenu, druga – bez pochłaniacza – stanowiła próbę porównawczą. Pięcioosobowy zespół o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej przeprowadził analizę sensoryczną naparów kawy modyfikowaną metodą profilowaną „capping” w skali 10-punktowej. Po czterech miesiącach przechowywania w tych samych warunkach napary kawy przechowywanej bez pochłaniacza tlenu miały gorsze wyniki w porównaniu z próbkami przechowywanymi w opakowaniach zawierającymi pochłaniacz tlenu.
URL http://zeszyty.umg.edu.pl/sites/default/files/ZN331.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTowaroznawstwo – wybrane zagadnienia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?