Wpływ podatku inflacyjnego na dobrobyt w warunkach doskonałej mobilności kapitału

Michał Konopczyński

Abstract

We are building a general equilibrium model in which the private sector can invest abroad or borrow there with a fixed interest rate. The public sector levies five types of taxes that are used to finance public consumption. The central bank determines the rate of inflation, which affects the real tax burden. Using optimal control theory we solve the model and analyze the relationship between inflation and welfare achieved by consumers. We demonstrate that there may exist a unique optimal rate of inflation.
Author Michał Konopczyński (WIiGE / KEM)
Michał Konopczyński,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsHow Inflation Tax Influences Welfare under Perfect Mobility of Capital
Journal seriesMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ISSN 2082-792X, e-ISSN 2543-8565, (B 9 pkt)
Issue year2014
VolXV
No3
Pages133-144
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpodatek inflacyjny, optymalna polityka fiskalna, doskonała mobilność kapitału
Keywords in Englishsport, uncertainty, sport economics, attendance
Abstract in PolishBudujemy model równowagi ogólnej, w którym sektor prywatny może inwestować za granicą lub zadłużać się tam ze stałą stopą procentową. Sektor publiczny pobiera pięć rodzajów podatków, które służą finansowaniu konsumpcji publicznej. Bank centralny decyduje o wysokości inflacji, przez co wpływa na realną wysokość obciążeń podatkowych. Przy pomocy teorii sterowania optymalnego znajdujemy rozwiązanie modelu i analizujemy zależność pomiędzy wysokością inflacji a dobrobytem osiąganym przez konsumentów. Wykazujemy, że może istnieć pewna jednoznacznie określona optymalna stopa inflacji.
URL http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T15_z3.pdf#page=133&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?