Konceptualizacja pojęcia "ekonomia informacji" - paradygmat public relations

Przemysław Deszczyński

Abstract

The article introduces the issue of information asymmetry an attempts to conteptualize the term "economy of information" in the light of public relations paradigm. The economy of information emerged as a response for the requirements of the business practice. It impacts positively the economic life by delivering more detailed and adequate analyses of labour, capital, goods and services market. Hence it activates the idle potential hidden at different levels of the economy, ranging from a single company to a global level.
Author Przemysław Deszczyński (WE / KPEiPR)
Przemysław Deszczyński,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsConceptualization of the notion of information economics - the paradigm of public relations
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No313
Pages51-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish ekonomia informacji, public re lations, asymetria informacji
Keywords in English information economics, public relations, information asymmetry
Abstract in PolishW artykule dokonano próby konceptualizacji pojęcia "ekonomia informacji" w paradygmacie public relations. Całość poprzedza wprowadzenie w problematykę asymetrii informacji. "Ekonomia informacji" powstała z zapotrzebowania praktyki życia gospodarczego. Dzięki niej ekonomiści dysponują lepszymi, bardziej adekwatnymi do rzeczywistości analizami rynków pracy, kapitału, towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do bardziej optymalnego wykorzystywania potencjału tkwiącego w firmach, korporacjach, branżach, w gospodarkach poszczególnych państw oraz w gospodarce światowej.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/293296/edition/277132/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?