Normatywne granice, finansowe potrzeby oraz ekonomiczne przesłanki zadłużenia publicznego

Edyta Małecka-Ziembińska

Abstract

This research focuses on fiscal rules connected to the public debt imposed by EU and polish regulations. In this context the relation of the public debt to GDP in EU was thoroughly analyzed. A liberal interpretation of the debt criterion resulted in time of the economical crisis in the crisis of public finances. In a measure of counteract many reforms were introduced aiming to the financial consolidation in budgets of the member states. This analysis was extended for Poland where lending requirements of the state budget were studied as the most important contributor for the whole public finances sector. Particularly, the role of the investments spending on the lending requirements was studied as the factor justifying the lending and imposing a financial burden on next generations.
Author Edyta Małecka-Ziembińska (WE / KFP)
Edyta Małecka-Ziembińska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsNormative Limits, Financial Requirements and Economical Premises of the Public Debt
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, e-ISSN 2543-8190, (B 14 pkt)
Issue year2014
VolXV
No9, Cz. 3
Pages87-100
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishreguły fiskalne, kryzys zadłużenia, potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, zasada korzyści
Abstract in PolishCoroczny przyrost zadłużenia publicznego jest wypadkową potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych oraz możliwości ich sfinansowania. Dodatkowo jest on determinowany normatywnymi regulacjami dyscyplinującymi władzę publiczną w zakresie zadłużenia publicznego. W przypadku Polski - jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) - na regulacje te składają się fiskalne kryteria konwergencji, Konstytucja RP oraz Ustawa o finansach publicznych. W warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w 2008 r., ujawnił się kryzys zadłużeniowy państw strefy euro. Przed tym niekorzystnym zjawiskiem, zagrażającym fundamentom UE, nie ustrzegły wspomniane reguły fiskalne, w tym zwłaszcza kryterium długu publicznego. Stąd przedmiotem opracowania uczyniono nie tylko treść tego warunku, lecz przede wszystkim sposób jego interpretacji i implementacji. Analizie poddano także udział długu publicznego w PKB w państwach UE w latach 1995-2013. W dalszej części rozważania zawężono tylko do Polski i zbadano wysokość potrzeb pożyczkowych budżetu państwa jako najważniejszej składowej potrzeb pożyczkowych całego sektora finansów publicznych oraz udziału w tych potrzebach wydatków majątkowych, stanowiących uzasadnienie dla zaciągania zobowiązań, których spłata obciąży następne pokolenie(a).
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-9-3.pdf#page=71&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?