Instrumenty polityki równości płci w kontekście sytuacji w Polsce

Wiktoria Domagała

Abstract

The article undertakes the issue of gender equality policies in the context of its indicators. The main purpose of the paper is to identify the areas of gender inequality, its scale and determinants. Firstly, the article presents the legislation of gender equality policies - its main objectives. Next, the paper discusses indicators that were implemented by organisations such as the Organisation of the United Nations and the European Union. These selected indicators are presented, taking into account the situation in Poland. In conclusion, the paper highlights the main obstacles to the pursuit of equal opportunities for women and men in Poland.
Author Wiktoria Domagała (WE / KMiBR)
Wiktoria Domagała,,
- KMiBR
Other language title versionsTools of Gender Equality Policies in Poland
Journal seriesPrzegląd Europejski, ISSN 1641-2478, (B 14 pkt)
Issue year2016
No2
Pages88-109
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishnierówność płci, mierniki, kobiety
Keywords in Englishgender inequality, indicators, women
Abstract in PolishArtykuł porusza tematykę polityki równości płci w kontekście jej mierników - wskaźników, za pomocą których bada się obszary nierówności płci, jej skalę oraz uwarunkowania. W pierwszej kolejności zostały przedstawione uregulowania prawne polityki równości płci oraz jej główne cele i zasady. Kolejno przedstawiono wskaźniki wdrażane m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Unię Europejską. Wybrane mierniki zaprezentowano w odniesieniu do sytuacji w Polsce. W ramach podsumowania zostały zidentyfikowane obszary charakteryzujące się największymi nierównościami płci. Dodatkowo przedstawiono bariery utrudniające realizację dążenia do wyrównania szans kobiet i mężczyzn w polskiej sferze publicznej.
URL http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/40/5-Domagala.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?