Standardy ładu korporacyjnego w krajach Europy rozwijającej się

Karolina Siemaszkiewicz

Abstract

The purpose of this paper is to review corporate standards in emerging and developing Europe. This paper concentrates on countries of emerging Europe, because the existing literature concentrates rather on developed countries. There are compared eleven countries of emerging and developing Europe and ten of the Global Competitiveness Index components. Also verified is any improvement how experts assess corporate governance standards in emerging market economies. The 2008-2009 financial crisis has exposed failures in corporate governance system. We have to remember that corporate governance system plays an important role in the economy. Corporate governance is defined as the set of control and incentive mechanisms aimed at the long term creation of the firm value. This paper compares the corporate governance standards in eleven countries of emerging Europe in 2011-2016. The research has shown that according to World Economic Forum experts' opinion Macedonia was the country with the greatest improvement in corporate governance quality.
Author Karolina Siemaszkiewicz (WIiGE / KMS)
Karolina Siemaszkiewicz,,
- Department of Applied Mathematics
Other language title versionsCorporate governance standards in emerging and developing Europe
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages243-253
Publication size in sheets0.5
ConferenceNauki Ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy, 21-09-2017 - 21-09-2017, Wrocław, Polska
Keywords in Polishład korporacyjny, Europa rozwijająca się, eksperci World Economic Forum
Keywords in Englishcorporate governance, emerging and developing Europe, World Economic Forum experts
Abstract in PolishNiniejsza praca analizuje standardy ładu korporacyjnego w krajach Europy wschodzącej i rozwijającej się. W tym celu porównano 11 krajów Europy rozwijającej się (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Macedonia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia i Turcja) i dla nich porównano 7 składowych indeksu globalnej konkurencyjności (Global Competitiveness Index), do których należą: prawo własności, nieprawidłowe płatności i łapówki, etyczne zachowanie firm, standardy audytu i raportowania, ochrona interesu akcjonariuszy mniejszościowych i efektywność polityki antymonopolowej. Celem artykułu jest weryfikacja, czy nastąpiła poprawa w postrzeganiu przez ekspertów standardów ładu korporacyjnego w rozwijających się gospodarkach. Przeprowadzone badania pokazały, że w opinii ekspertów World Economic Forum, Macedonia była krajem, w którym nastąpił największy wzrost jakości standardów ładu korporacyjnego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.23
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/92690
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?