Wykorzystanie modelu przepływów międzygałęziowych do ocen makroekonomicznych gospodarki

Andrzej Czyżewski , Aleksander Grzelak

Abstract

The objective of the article is to present the possibilities of using an input-output model in macroeconomic evaluations of the economy taking into account past experience and suggestions for the future. During the study we found that the input-output model is a useful tool for evaluating and interpreting economic phenomena. It can be used primarily to evaluate relationships and to diagnose the sources of diversified development between branches within a given economy. There is a need to expand the interpretation of the input-output model by adding a fourth part. This would entail publishing data on the distribution of generated income. Further, it would be interesting to attempt to use this model to present supply inequality while taking into account the environmental context of the macroeconomic analysis.
Autor Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuThe use of an input-output model for the macroeconomic evaluation of the economy
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr5 (965)
Paginacja51-67
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimmodel przepływów międzygałęziowych, makroekonomia, gospodarka, tworzenie i podział dochodów
Słowa kluczowe w języku angielskimthe input-output model, macroeconomics, economy, the creation and distribution of national income
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania modelu przepływów międzygałęziowych do ocen makroekonomicznych gospodarki, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i propozycji na przyszłość. W trakcie badań stwierdzono, że model przepływów międzygałęziowych stanowi użyteczny instrument oceny i interpretacji zjawisk gospodarczych. Przede wszystkim chodzi tu o ocenę związków, a także zdiagnozowanie źródeł zróżnicowanego rozwoju pomiędzy działami w obrębie gospodarki danego kraju. Istnieje potrzeba rozbudowy interpretacji modelu przepływów międzygałęziowych o czwartą część tablicy przepływów, co oznacza konieczność publikacji danych dotyczących podziału wytworzonych dochodów. W dalszej kolejności interesująca byłaby próba wykorzystania tego modelu do prezentacji skali nierównowagi podażowej w gospodarce oraz uwzględnienie kontekstu środowiskowego analiz makroekonomicznych.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0965.0504
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1247/987
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-08-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?