Czy inwestorzy wierzą analitykom? : analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie

Leszek Czapiewski

Abstract

Purpose - The aim of the study was to evaluate the level and differentiation of investors' reactions to the brokerage analysts' recommendations. Design/Methodology/Approach - Event study analysis was used with the application of cumulative abnormal returns and the market model. Findings - The reaction of investors was in accordance with the type of recommendations. The response to the first recommendations was stronger than in the case of the change of recommendation. The capital market conditions differentiated the reaction as it was stronger during a bull market for positive recommendations and more evident during the bear market for negative recommendations. Also the firm industry influenced the reaction. Originality/Value - The study used a broad sample of over 17,000 of different types of recommendations issued by the largest brokerage houses during 1998-2013 for 436 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The reaction of investors was analyzed with respect to the type of recommendation, its nature, firm industry or the market condition at the time of announcement.
Author Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsDo Investors Believe Analysts? : Analysis of Investor Reaction to Brokerage Recommendations for the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No75
Pages111-121
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishRynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie Słowa kluczowe Inwestor giełdowy, Rekomendacje, Analiza zdarzeń, Efektywność rynku
Keywords in EnglishStock exchange investor, Recommendation, Event study, Market effectiveness
Abstract in PolishCel - Celem badań była ocena poziomu i skali zróżnicowania reakcji inwestorów na rekomendacje analityków. Metodologia badania - Jako miarę reakcji inwestorów wykorzystano metodę analizy zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR i modelem rynkowym. Wynik - Zaobserwowano reakcję inwestorów zgodną z charakterem poszczególnych rekomendacji. Reakcja na pierwsze rekomendacje danego rodzaju jest silniejsza niż w przypadku zmiany rekomendacji. Stan rynku kapitałowego różnicuje reakcję inwestorów: w przypadku rekomendacji pozytywnych reakcja jest silniejsza w czasie hossy, natomiast dla rekomendacji negatywnych reakcja ta jest silniejsza w czasie bessy. Również branża rekomendowanych spółek wpływała na zróżnicowanie poziomu reakcji. Oryginalność/Wartość - W badaniach wykorzystano po raz pierwszy szeroką próbę ponad 17 tys. różnego typu rekomendacji wydanych przez największe biura maklerskie w latach 1998-2013 dla 436 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Przeanalizowano reakcję inwestorów w zależności od rodzaju rekomendacji, ich charakteru, przynależności branżowej rekomendowanych spółek czy stanu rynku w momencie ogłoszenia.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.75-09
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/75-2015/FRFU-75-111.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2021-06-15)
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?