Znaczenie procesu współkreowania wartości dla klienta z perspektywy przedsiębiorstwa

Paweł Bartkowiak

Abstract

In the first part of the article value-co-creation concept is presented. In the second part of the article the results of empirical research conducted amongst companies are shown. The presentation of results contains the following research areas: (1) importance of value-cocreation process, (2) interaction intensity between companany and customers, (3) importance of selected stakeholders groups, (4) usefullness of customers' resources, (5) evaluation of potential risk (opportunities or threats) connected to value-co-creation process, (6) usefullness of selected communication channels and (7) importance of selected purchase determinants that influence the preparation or modification of company's offer.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsValue-co-creation Process for a Customer From Company's Perspective
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No422
Pages13-26
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishklient, przedsiębiorstwo, oferta przedsiębiorstwa, wartość dla klienta, współkreowanie wartości dla klienta
Keywords in Englishcustomer, company, company’s offer, value for the customer, value-co-creation
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja istoty procesu współkreowania wartości dla klienta oraz określenie znaczenia wybranych obszarów tego procesu z perspektywy polskich przedsiębiorstw. W pierwszej części scharakteryzowano koncepcję współkreowania wartości dla klienta, w drugiej zaś omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w firmach zatrudniających powyżej 49 osób. W wyniku badań zidentyfikowano główne elementy tego procesu: znaczenie klienta w rozwoju/modyfikacji koncepcji produktu w obszarze interakcji przedsiębiorstwa z klientami, rola partnerów biznesowych w przygotowywaniu/modyfikacji oferty firmy, znaczenie informacji o potrzebach klienta w obszarze zasobów klienta w tym procesie, identyfikacja możliwych szans (m.in. spełnienie oczekiwań potencjalnego klienta) i zagrożeń (m.in. przejęcie projektu przez konkurencję), znaczenie kontaktu osobistego z pracownikiem/menedżerem w obszarze kanałów komunikacyjnych oraz rola ogólnej oceny produktu przez klienta w badanym procesie.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.422.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32379&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?