Retroinnowacje jako determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności

Tomasz Olejniczak

Abstract

Today's consumer behaviour in the face of dynamic changes to the environment is characterized by a diversity of approaches to product innovation. The high level of traditionalism of Polish consumers in recent years has been a strong barrier to the development of product innovations on the Polish market. However, recent experience of many companies indicates that they have found a way to reach and gain the acceptance of new products by traditional consumers. The success of many businesses is triggered by retro-innovation. Retro-innovation is a new product introduced to the market but refers to their attributes of the past/tradition. The purpose of the article will attempt to define a new dimension of product innovations emerging on the market.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsRetro-innovation as a Determinant of Consumer Behaviour in the Food Market
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ISSN 1643-7772, e-ISSN 2392-1153, (B 8 pkt)
Issue year2014
No4 (42)
Pages95-103
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, zachowania konsumentów, ekonomika konsumpcji, retroinnowacje
Abstract in PolishZachowania konsumentów, w obliczu dynamicznych zmian w otoczeniu, charakteryzują się różnorodnością podejść do innowacji produktowych. Wysoki poziom tradycjonalizmu polskich konsumentów w ostatnich latach był silną barierą rozwoju innowacji produktowych na polskim rynku. Jednak ostatnie doświadczenia wielu przedsiębiorstw wskazują, że znalazły one sposób na dotarcie i uzyskanie akceptacji wobec nowych produktów również przez tradycjonalnych konsumentów. Sukces licznym podmiotom gospodarczym przynosi wprowadzanie na rynek retroinnowacji. Retroinnowacje to produkty nowo wprowadzone na rynek, ale odwołujące się w swoich atrybutach do przeszłości/tradycji. Celem artykułu jest próba zdefiniowania nowego wymiaru innowacji produktowych pojawiających się na rynku oraz wskazanie szans rozwoju tych produktów z wykorzystaniem analizy nowych trendów konsumenckich.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?