Investment Funds - Returns, Risk and Fees Dependencies in Poland and UK in 2015

Alicja Fraś

Abstract

Common phenomenon is the positive relation between risk level and return. Investor would also expect that the higher the mutual fund fee, the more active is the management, so risk is increased. Then, as a payoff for higher charges and risk, he or she anticipates higher returns. It turns out that at least in Poland in 2015 rates of return did not go up as risk increased, and most risky funds lagged by 5 pp. in rates of return. Most expensive funds in Poland lost 8 pp. versus the cheapest, whereas in UK top-fees funds' returns were 2 pp. lower.
Author Alicja Fraś (WE / KTPiPP)
Alicja Fraś,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsFundusze inwestycyjne - stopy zwrotu, ryzyko i opłaty w Polsce i Wielkiej Brytanii w 2015 roku
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No519
Pages63-76
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkorelacja, fundusze inwestycyjne, stopa zwrotu
Keywords in Englishcorrelation, investment funds, fees, rate of return
Abstract in PolishPowszechnie znanym i dobrze opisanym zjawiskiem jest zależność między poziomem ryzyka a stopą zwrotu. Inwestor może również oczekiwać, że im wyższa opłata, tym aktywniej zarządzany jest fundusz, a zatem wyższe ryzyko. W związku z tym może spodziewać się rekompensaty za dodatkowe koszty oraz podjęte ryzyko. Okazuje się jednak, że w Polsce w 2015 roku stopy zwrotu nie były wyższe dla funduszy o wysokim ryzyku, a najbardziej ryzykowne fundusze miały stopy zwrotu niższe o około 5 pp. niż te najtańsze. Najdroższe fundusze w Polsce traciły 8 pp. w porównaniu z najtańszymi, natomiast w Wielkiej Brytanii różnica ta wyniosła 2 pp.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.519.05
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/71785
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?