Nowe wymagania dotyczące materiałów podkładowych pod laminowane pokrycia podłogowe

Paweł Woźniak , Zenon Foltynowicz

Abstract

The guidelines of the European Producers of Laminate Flooring (EPLF), published in its technical bulletin of 2013, have compelled manufacturers to adopt new underlayments that meet technical specification criteria. Today’s consumers demand innovative products that meet the majority of the specifications once thought to bemutually contradictory. To our best knowledge, Polish trade literature is yet to include a work on underlay materials for laminate floor coverings. An introduction to the article provides basic information on such materials. Its experimental part outlines the findings of studies on newly- -developed underlayment materials. Studies on such complex multilayered underlayments fitted with bituminous waste demonstrate it is feasible to develop underlaymaterials that satisfy EPLF requirements.
Author Paweł Woźniak
Paweł Woźniak,,
-
, Zenon Foltynowicz (WT / KTiEPP)
Zenon Foltynowicz,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsNew requirements for underlay materials for laminated floor coverings
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (0 pkt)
Issue year2019
No11
Pages31-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodłoga, panel podłogowy, laminat podłogowy, podkład podłogowy, podłoże podłogowe, badanie laboratoryjne, wytyczne EPLF, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Laminatów Podłogowych, kierunek rozwoju, izolacja akustyczna, warunki użytkowania, materiał innowacyjny
Keywords in Englishfloor, floor panel, floor laminate, subfloor, flooring underlayment, laboratory testing, EPLF guidelines, Association of European Producers of Laminate Flooring, trend, acoustic insulation, operating conditions, innovative material
Abstract in PolishWytyczne zawarte w biuletynie wydanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Laminatów Podłogowych (EPLF) w 2013 r. wymusiły na producentach konieczność wprowadzania nowych podkładów spełniających kryteria określone w specyfikacji technicznej. Najnowsze oczekiwania rynku skierowane są na innowacyjne produkty, które są w stanie spełnić jednocześnie większość parametrów, które wcześniej często się wykluczały. Z naszej wiedzy wynika, że w polskim piśmiennictwie fachowym nie ma opracowania na temat materiałów podkładowych pod laminowane pokrycia podłogowe. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o tego typu materiałach oraz wyniki badań nowych, warstwowych podkładów, napełnianych odpadowymi materiałami bitumicznymi, które potwierdzają możliwość opracowania materiałów podkładowych spełniających wymagania EPLF.
DOIDOI:10.15199/33.2019.11.05
URL https://materialybudowlane.info.pl/pl/423-wydanie/mb-11-2019/12401-nowe-wymagania-dotyczace-materialow-podkladowych-pod-laminowane-pokrycia-podlogowe.html
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?