Audyt personalny jako narzędzie wyszukiwania talentów

Iwona Biernat-Stawecka

Abstract

In today's turbulently changing environment, some of the greatest strategic problems faced by HR departments include ageing staff , as well as a shortage of suitably qualified employees and effective managers. To remedy this, companies must implement management programmes for developing talent and leadership. This article addresses the issues of talent management programmes. The latest trend in this area is that the focus has moved from the area of recruitment to the area of development. HR professionals see the need for developing new leaders but the development systems used in Polish companies are not sufficient. However, on the positive side, HR departments in companies are aware of the weaknesses in existing programmes and the need to improve them. To address such emerging trends it is necessary to develop tools that will permit an effective search for talent among current employees. The author suggests that personnel audits can be such a tool because of their multistage character, and therefore their high precision in the assessment of employee potential. This text presents the essence of personnel audits - their definition, characteristics and purpose, and finally the benefits of their use.
Author Iwona Biernat-Stawecka (WZ / KZAZP)
Iwona Biernat-Stawecka,,
- KZAZP
Other language title versionsPersonnel Audits as a Tool for Talent Spotting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No9
Pages26-42
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishaudyt personalny, zarządzanie talentami, zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in Englishpersonnel audits, talent management, human resources management
Abstract in PolishW dzisiejszym turbulentnie zmieniającym się otoczeniu jednym z największych problemów strategicznych, z jakim borykają się działy personalne organizacji, jest starzejąca się kadra, niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz skutecznych menedżerów. Żeby temu zaradzić, firmy są zmuszone wprowadzać programy zarządzania talentami oraz kluczowymi kompetencjami, a także kształtować liderów, którzy potrafi ą sobie radzić w najróżniejszych okolicznościach. W niniejszym artykule poruszono kwestię programów zarządzania talentami. Jednym z nowszych trendów w tej sferze jest to, że akcent jest przenoszony z obszaru rekrutacji na obszar rozwoju. Specjaliści ds. HR widzą potrzeby kształtowania nowych liderów organizacji oraz planowania sukcesji, a mimo to istniejące systemy rozwojowe w polskich firmach nie są doskonałe. Pozytywne jest natomiast to, że działy personalne przedsiębiorstw mają świadomość słabych stron opracowanych programów i konieczności ich poprawy. Żeby sprostać pojawiającym się trendom, niezbędne jest opracowanie narzędzi, które pozwolą na skuteczne wyszukanie talentów spośród obecnych pracowników organizacji. Takim narzędziem może być audyt personalny ze względu na swój wieloetapowy charakter, a przez to dużą precyzję w ocenie potencjału pracowników. W niniejszym tekście przedstawiono istotę audytu personalnego - jego definicję, cechy i cel, a na koniec zaprezentowano korzyści z jego stosowania.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/02_biernat.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_02_biernat.pdf 188.22 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 01-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 01-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?