Partycypacja pracownicza w podejmowaniu decyzji a satysfakcja z pracy w MŚP - analiza relacji z wykorzystaniem modelu AMO

Przemysław Piasecki

Abstract

The aim of the article is to present employee participation in decision making influence on the job satisfaction in small firms issue and to indicate the possibilities of using AMO model (Ability-Motivation-Opportunity) for the analysis. On the basis of literature, the model describing the influence of employee participation and its components on job satisfaction was prepared. Next, the role of firms' size and what should be taken into account during empirical verification of the model was indicated.
Autor Przemysław Piasecki (WE / KPiPS)
Przemysław Piasecki
- Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Inne wersje tytułuEmployee Participation in Decision Making and Job Satisfaction in SMES- the Analysis with AMO Model Use
Tytuł czasopisma/seriiOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Rok wydania2014
Nr3
Paginacja83-95
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimpartycypacja pracownicza w podejmowaniu decyzji, satysfakcja z pracy, MŚP
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest prezentacja zagadnienia wpływu partycypacji pracowniczej na satysfakcję z pracy w małych firmach oraz wskazanie możliwości wykorzystania modelu AMO (Ability-Motivation-Opportunity) do jego analizy. Na podstawie literatury stworzono model opisujący wpływ partycypacji pracowniczej oraz jej zmiennych składowych na satysfakcję z pracy. Następnie wskazano, jak wielkość firmy może oddziaływać na elementy modelu oraz na co powinno się zwrócić szczególną uwagę przy jego empirycznej weryfikacji.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2021-01-09)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?