Partycypacja pracownicza w podejmowaniu decyzji a satysfakcja z pracy w MŚP - analiza relacji z wykorzystaniem modelu AMO

Przemysław Piasecki

Abstract

The aim of the article is to present employee participation in decision making influence on the job satisfaction in small firms issue and to indicate the possibilities of using AMO model (Ability-Motivation-Opportunity) for the analysis. On the basis of literature, the model describing the influence of employee participation and its components on job satisfaction was prepared. Next, the role of firms' size and what should be taken into account during empirical verification of the model was indicated.
Author Przemysław Piasecki (WE / KPiPS)
Przemysław Piasecki,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsEmployee Participation in Decision Making and Job Satisfaction in SMES- the Analysis with AMO Model Use
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2014
No3
Pages83-95
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpartycypacja pracownicza w podejmowaniu decyzji, satysfakcja z pracy, MŚP
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja zagadnienia wpływu partycypacji pracowniczej na satysfakcję z pracy w małych firmach oraz wskazanie możliwości wykorzystania modelu AMO (Ability-Motivation-Opportunity) do jego analizy. Na podstawie literatury stworzono model opisujący wpływ partycypacji pracowniczej oraz jej zmiennych składowych na satysfakcję z pracy. Następnie wskazano, jak wielkość firmy może oddziaływać na elementy modelu oraz na co powinno się zwrócić szczególną uwagę przy jego empirycznej weryfikacji.
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?