Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego

Anna Leszczyłowska

Abstract

Purpose - The purpose of the paper is to verify the hypothesis that there is a difference in value of deferred tax assets during financial crisis and after it. In order to verify the research hypothesis nonparametric tests for differences between two groups are carried out. It is particularly interesting to know what role deferred tax assets play in financial statements in times of economic downturn. It is supposed that there are firms that use deferred tax assets in order to adjust their financial outcomes. Design/Methodology/approach - The empirical approach is based on the information from balance sheets of 250 enterprises active in Poland. These companies are divided into two groups according to their size: small and medium as well as large. The data cover five years, out of which, for the sake of comparison, the period of the economic downturn and the period after it are identified. Findings - The findings show that the way deferred tax assets are disclosed during the crisis and after it depends on firm's size. For small and medium companies there are no statistically significant differences between the value of deferred tax assets in the both periods. However, for the group of large entities such differences can be observed. Originality/value - The article presents an original investigation of the research problem related to deferred tax, which has not been conducted before.
Author Anna Leszczyłowska (WZ / KFP)
Anna Leszczyłowska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsImpact of the Economic Situation on the Interperiod Income Tax Allocation with Focus on Deferred Tax Assets
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No5 (83), Cz. 2
Pages215-224
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodatek dochodowy, odroczony podatek dochodowy, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kryzys gospodarczy, rachunkowość podatkowa
Keywords in Englishcorporate income tax, deferred tax, deferred tax assets, economic crisis, tax accounting
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą poziom aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzonych w okresie kryzysu gospodarczego różni się od ich poziomu w latach po kryzysie. Rola aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw jest szczególnie interesująca w okresie słabnącego tempa wzrostu gospodarczego. Można przypuszczać, że część podmiotów wykorzystuje podatek odroczony do korygowania wyników finansowych. Metodologia badania - Zastosowana metodologia badania obejmuje nieparametryczne testy istotności różnic między próbkami. Badaniu empirycznemu poddano informacje z bilansów 250 przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W analizie dokonano podziału na podgrupę małych i średnich oraz dużych firm. Badanie objęło pięć lat, z których dla celów porównawczych wyodrębniono okres kryzysu gospodarczego i okres po nim. Wynik - Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że przedsiębiorstwa w różny sposób kształtują poziom APO w okresie kryzysu i po nim, w zależności od skali swojej działalności. Dla podmiotów małych i średnich nie wykazano statystycznie istotnej różnicy między APO w dwóch analizowanych okresach, wykazano ją natomiast dla dużych firm. Oryginalność/Wartość - Artykuł prezentuje oryginalne badanie problemu odroczonego podatku dochodowego, który nie był dotąd analizowany w ten sposób w literaturze.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.5.83/2-19
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz2-215.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?