Legal requirements for plastic materials and articles that come into direct contact with food

Karolina Wiszumirska

Abstract

All food contact materials (FCMs) should not release chemical compounds (solid and volatile) into food in the amounts that may be harmful to human health. Law regulations concerning the problem of the safety of food contact packaging pertain not only to plastics, but also to ceramics, glass, metals, paper and cardboard, printing inks, waxes and wood. The presented paper includes the elaboration of legal requirements for the permission for use of plastic materials and articles that come into contact with food, both during storage and processing, as well as filling and consumption. We described the phenomenon of overall and specific migration, methods of examining it, including the possibility of the application of the theoretical models of estimating the migration size and the legal basis for the requirements in this respect. We also discussed sensory tests for FCMs and presented some examples of substances from packaging that may change the organoleptic properties of food. We referred to regulations concerning processing safety and recycling plastics intended to come into contact with food. The summary includes the elements of the declaration of conformity and supporting documents accompanying new or processed products and materials in accordance with Article 16 of EC/1935/2004.
Author Karolina Wiszumirska (WT / KTiEPP)
Karolina Wiszumirska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsWymagania prawne dla materiałów i wyrobów z tworzyw polimerowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No3(60)
Pages11-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo opakowań do kontaktu z żywnością, opakowania z tworzyw polimerowych, wymagania prawne, migracja, analiza sensoryczna
Keywords in Englishsafety of food contact materials, plastic packaging, legal requirements, migration, sensory analysis
Abstract in PolishW artykule zdefiniowano pojęcie „materiały i wyroby przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością” oraz przedstawiono wymagania prawne pozwalające ocenić bezpieczeństwo ich stosowania zarówno podczas przechowywania, przetwarzania, jak i napełniania oraz użytkowania. Wskazano podstawę prawną obowiązującą na poziomie Unii Europejskiej odnoszących się do tego zagadnienia, przede wszystkim skupiono się na trzech aktach prawnych: Rozporządzeniu (WE) 1935/2004, Rozporządzeniu (UE) 10/2011 oraz Rozporządzeniu (WE) 2023/2006. Opisano procesy i zjawiska, jakie mogą mieć miejsce w trakcie stosowania i przetwarzania materiałów z tworzyw polimerowych (szczególnie mowa tu o opakowaniach do pakowania i przechowywania żywności). Scharakteryzowano zjawisko migracji globalnej i specyficznej oraz metody badań, charakterystykę płynów modelowych oraz dobór warunków badań. Znaczną uwagę poświęcono ocenie sensorycznej opakowań do kontaktu z żywnością, wskazano wybrane normy opisujące metody i sposób przygotowania prób oraz przeprowadzenia badań. W pracy opisano także możliwość dopuszczenia do kontaktu z żywnością tworzyw polimerowych pochodzących z recyklingu na podstawie Rozporządzenia (WE) 282/2008. W podsumowaniu wskazano elementy deklaracji zgodności oraz dokumenty uzupełniające przekazywane pomiędzy kolejnymi uczestnikami łańcucha produkcyjnego, towarzyszące obowiązkowo materiałom i wyrobom z tworzyw polimerowych, przeznaczonym do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz obowiązek ustalenia nowej deklaracji, jeśli w materiale lub opakowaniu dokonano zmian, np. drukowanie, laminowanie, obróbka termiczna i inne.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/219-2019/issue-3-60-2019/792-legal-requirements-for-plastic-materials-and-articles-that-come-into-direct-contact-with-food
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?