Determinanty zakupu żywności mieszkańców dużych miast w Polsce

Bogdan Sojkin , Paweł Bartkowiak

Abstract

The article offers an analysis of purchase determinants of food for individual consumers in 8 large cities in Poland The analysis has been based on the outcomes of consumer research carried out in years 2015 and 2016 at Poznan University of Economics as well as on other research studies published in Polish sources. As a result, the identification and comparison of basic groups of determinants shaping the purchasing of food products has been provided, as well as the exploratory factor analysis was used for in-depth analysis of data.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
, Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsPurchase Determinants of Food for Individual Consumers in Large Cities in Poland
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, ISSN 2081-6979, (B 13 pkt)
Issue year2017
No119
Pages155-164
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdeterminanty zakupu mieszkańców miast, wyznaczniki zakupów żywności, eksploracyjna analiza czynnikowa
Keywords in Englishpurchase determinants of city residents, determinants of food purchases, exploratory factor analysis
Abstract in PolishW artykule przedstawiono analizę determinant zakupu żywności przez nabywców indywidualnych w ośmiu dużych miastach w Polsce oraz ogółem. Analiza została przeprowadzona na podstawie wyników badań konsumenckich zrealizowanych w miastach w latach 2015-2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz porównawczo innych polskich badań rynkowych z tego zakresu. W rezultacie zidentyfikowano i porównano podstawowe grupy czynników kształtujących zakupy artykułów żywnościowych oraz wykorzystano eksploracyjną analizę czynnikową dla pogłębionej analizy danych.
DOIDOI:10.22630/EIOGZ.2017.119.31
URL http://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2017_n119.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?