Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym

Anna Bernaciak , Arnold Bernaciak , Marta Witkowska

Abstract

Regional waste treatment plants (RIPOK) are commercial entities that are parts of the municipal waste management system in Poland. The system is subjected to several legal regulations and strategic assumptions formulated at national, regional and municipal level. The services provided by RIPOK are diverse in terms of their type, spatial accessibility and cost. Conducted financial analysis proves that this diversification affects the effectiveness of waste management system existence and limits its role in achieving circular economy demands.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Arnold Bernaciak - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Arnold Bernaciak,,
-
, Marta Witkowska - Adam Mickiewicz University (UAM)
Marta Witkowska,,
-
Other language title versionsThe diversification of the market of additional services provided by regional waste treatment plants (ripok) in Poland in the context of circular economy demands
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No47/2
Pages153-164
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishodpady, zagospodarowanie odpadów, regionalne instalacje przetwarzania odpadów, usługi dodatkowe, gospodarka o obiegu zamkniętym
Keywords in Englishmanagement, waste treatment industries, waste services, circular economy
Abstract in PolishRegionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) są podmiotami komercyjnymi stanowiącymi element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten podlega szeregowi regulacji prawnych oraz założeń strategicznych formułowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym. Usługi świadczone przez RIPOK są zróżnicowane zarówno pod względem ich rodzaju, jak i przestrzennej dostępności oraz kosztu. Poszczególne zakłady kształtują we własnym zakresie politykę ofertową, cenową i jakościową świadczonych usług. Wraz z całokształtem charakterystyk systemu wpływa to na efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i ma istotne znaczenie w realizacji postulatów gospodarki o obiegu zamkniętym. W obecnym kształcie funkcjonowania systemu jego kontrybucja w domykaniu obiegu gospodarowania materią i energią jest ograniczona. U podstaw tego stanu leżą przyczyny prawne, organizacyjne i finansowe, z których ostatnie są przedmiotem szczegółowych analiz w niniejszym opracowaniu.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.47/2-14
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8830/36610.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?