Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

Purpose - the paper presents the conclusions of the analysis concerning the scope and the nature of the verification of the credibility of non-financial data in the reporting of socially responsible companies. The analysis is carried out in the light of the legitimacy theory. It is an attempt to state, if it is possible to assess the reliability of the non-financial data, which are not a subject of a mandatory verification. Design/Methodology/Approach - the article was established as a result of the studies of foreign and Polish literature, an analysis of the legal regulations and the results of the empirical research on the use of the external assurance of non-financial reports in Poland and in other European countries. Findings - on the basis of the deductive and the inductive reasoning there are presented the key determinants of the progress of nonfinancial reporting verification, pointing out the need of its standardization and its regulation. Originality/Value - the study presents an original proposal for the socially responsible companies to bridge the observed in the practice gap of the presentation verifiable reliable information.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsVerification of Nonfinancial Data in Corporate Responsibility Reporting
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80), cz. 2
Pages525-532
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsprawozdawczość niefinansowa; CSR; weryfikacja danych; audyt; rewizja
Keywords in Englishnon-financial reporting, CSR, data verification, audit, revision
Abstract in PolishCel - opracowanie przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy zakresu i charakteru weryfikacji wiarygodności danych pozafinansowych prezentowanych w raportach osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie. Analiza, przeprowadzona w świetle teorii legitymizacji, stanowi próbę oceny możliwości zewnętrznej weryfikacji wiarygodności danych niefinansowych. Metodologia badania - opracowanie powstało w rezultacie przeprowadzonych przez autorkę studiów zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu, analizy regulacji prawnych oraz wyników badań empirycznych w zakresie stosowania zewnętrznej weryfikacji raportów niefinansowych w Polsce i innych krajach europejskich. Na podstawie wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego ukazano kluczowe determinanty jej rozwoju. Wynik - przyjęte w opracowaniu normatywne podejście do rachunkowości pozwoliło na antycypację standaryzacji i prawnej regulacji zewnętrznej weryfikacji wiarygodności danych niefinansowych determinujących użyteczność decyzyjną raportów osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie. Oryginalność/Wartość - opracowanie przedstawia autorską propozycję zniwelowania obserwowanej w praktyce jednostek odpowiedzialnych społecznie luki prezentacji weryfikowalnej wiarygodnej informacji.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/2-56
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-525.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?