Wdrażanie platform współpracy z aktywnymi podmiotami na rynku B2C

Filip Nowacki

Abstract

The changes occurring in the modern world economy and international trade, force companies to seek for solutions that will ensure, that during the dynamic development of the electronic market, companies do not lose previously acquired buyers. The paper presents the concept of collaboration platforms, which may act as a solution for companies looking for establishment of a relationship with buyers on the consumer market. The article analyzes also the changes that take place in the consumer market, and shows the importance of collaboration platforms, embedded in a modified concept of international entrepreneurship. The purpose of this article is to present practical tips for businesses on the objective and the method of implementation of collaboration platforms with the active consumers, termed as prosumers, on the consumer market.
Autor Filip Nowacki (WGM / KMM)
Filip Nowacki
- Katedra Marketingu Międzynarodowego
Inne wersje tytułuThe Implementation of Collaboration Platforms with Active Entities on the B2C Market
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr41/1
Paginacja67-78
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskim platforma współpracy, prosumenci, przedsiębiorczość międzynarodowa oparta na współpracy, współpraca
Słowa kluczowe w języku angielskimcollaboration platform, co-operation, international entrepreneurship based on collaboration, prosumers
Streszczenie w języku polskimZmiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej oraz handlu międzynarodowym sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą poszukiwać rozwiązań, które sprawią, że w okresie dynamicznego rozwoju rynku elektronicznego nie utracą wcześniej pozyskanych nabywców. W artykule przedstawiono koncepcję platform współpracy, które mogą być rozwiązaniem dla firm pragnących nawiązać relację z nabywcami na rynku konsumenckim. Zanalizowano zmiany zachodzące na rynku konsumenckim oraz przedstawiono znaczenie platform współpracy osadzonych w zmodyfikowanej koncepcji przedsiębiorczości międzynarodowej. Celem artykułu jest prezentacja praktycznych wskazówek dla przedsiębiorstw na temat ważności i metody wdrażania platform współpracy z aktywnymi podmiotami, określanymi jako prosumenci, na rynku konsumenckim.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-67.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?