Wdrażanie platform współpracy z aktywnymi podmiotami na rynku B2C

Filip Nowacki

Abstract

The changes occurring in the modern world economy and international trade, force companies to seek for solutions that will ensure, that during the dynamic development of the electronic market, companies do not lose previously acquired buyers. The paper presents the concept of collaboration platforms, which may act as a solution for companies looking for establishment of a relationship with buyers on the consumer market. The article analyzes also the changes that take place in the consumer market, and shows the importance of collaboration platforms, embedded in a modified concept of international entrepreneurship. The purpose of this article is to present practical tips for businesses on the objective and the method of implementation of collaboration platforms with the active consumers, termed as prosumers, on the consumer market.
Author Filip Nowacki (WGM / KMM)
Filip Nowacki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsThe Implementation of Collaboration Platforms with Active Entities on the B2C Market
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No41/1
Pages67-78
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish platforma współpracy, prosumenci, przedsiębiorczość międzynarodowa oparta na współpracy, współpraca
Keywords in Englishcollaboration platform, co-operation, international entrepreneurship based on collaboration, prosumers
Abstract in PolishZmiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej oraz handlu międzynarodowym sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą poszukiwać rozwiązań, które sprawią, że w okresie dynamicznego rozwoju rynku elektronicznego nie utracą wcześniej pozyskanych nabywców. W artykule przedstawiono koncepcję platform współpracy, które mogą być rozwiązaniem dla firm pragnących nawiązać relację z nabywcami na rynku konsumenckim. Zanalizowano zmiany zachodzące na rynku konsumenckim oraz przedstawiono znaczenie platform współpracy osadzonych w zmodyfikowanej koncepcji przedsiębiorczości międzynarodowej. Celem artykułu jest prezentacja praktycznych wskazówek dla przedsiębiorstw na temat ważności i metody wdrażania platform współpracy z aktywnymi podmiotami, określanymi jako prosumenci, na rynku konsumenckim.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-67.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?