Znaczenie wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarządzania wiedzą przedsiębiorstw budowlanych

Marcin Soniewicki

Abstract

The goal of the article is examining the usage of intensity of information technologies supporting knowledge management processes (Knowledge Management Systems) in construction companies, and a comparison of competitiveness level of companies in this industry using this sort of systems with high and low intensity. In this publication 130 construction companies have been examined. The research results have shown that for companies in this industry, apart from basic computer systems, the most important are data storage systems and communication systems. The analyses have also shown that companies intensively using examined systems are also more competitive than others and the differences in competitiveness level are statistically significant. It has been observed that such differences are greater among companies with higher employment.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsThe Importance of Knowledge Management Systems' Use in Construction Companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No496
Pages135-149
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzarządzanie wiedzą, przedsiębiorstwa budowlane, technologie informatyczne, systemy zarządzania wiedzą, konkurencyjność
Keywords in Englishknowledge management, construction companies, information technology, knowledge management systems, competitiveness
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie intensywności wykorzystania technologii informatycznych wspierających procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach budowlanych, a także porównanie poziomu konkurencyjności firm w tej branży, wykorzystujących tego rodzaju systemy z wysoką oraz niską intensywnością. Przeprowadzono analizy statystyczne wyników badania ilościowego na130 przedsiębiorstwach funkcjonujących w branży budowlanej. Wyniki pokazały, że dla firm w tej branży najbardziej istotne są systemy magazynowania danych oraz informatyczne systemy komunikacyjne. Analizy ujawniły również, że poziom konkurencyjności badanych przedsiębiorstw jest wyższy wśród firm intensywnie wykorzystujących badane systemy, a różnice w poziomie konkurencyjności są istotne statystycznie. Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą nie są prawdopodobnie źródłem ani kluczowym elementem w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych, lecz wyniki otrzymane w niniejszym artykule wskazują, że ich brak może być znaczącą przeszkodą dla osiągnięcia wysokiego poziomu konkurencyjności przez firmę działającą w tej branży.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.496.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41074
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Additional fields
Tytuł numeruZmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?