Budżet wrażliwy na płeć jako metoda zarządzania jakością usług jednostek samorządu terytorialnego

Jan Fazlagić

Abstract

The gender-sensitive budget is a concept serving improvement of the quality of life of citizens. The modern budget is something more than an accounting and fi nancial document - this is an instrument of aff ecting positive changes of citizens. The budget should be an effect of implementation of a certain policy (and not contrary). It is noticed that the needs of representatives of both genders not always are 'fairly' satisfied. Th is lack of justice do usually not stem from ill will of self-governments. The reason for a decreased quality of public services provided by self-governments is 'budget blindness' to the gender. In order to prevent it there are just constructed gender responsive budgets. In Poland, this concept has yet been poorly recognised, and there is lack of examples of implementation.
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsGender Budget as a Method of Quality Management of the Local Self- -Government Units
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Issue year2014
No2 (40)
Pages5-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudżet wrażliwy na płeć, jakość usług, zarządzanie w sektorze publicznym, jednostki samorządu terytorialnego
Keywords in Englishgender budget, quality of services, management in the public sector, local self-government units
Abstract in PolishBudżet wrażliwy na płeć (gender budget) to koncepcja służąca poprawie jakości życia obywateli. Nowoczesny budżet to coś więcej niż dokument księgowo- finansowy - jest to instrument wpływania na pozytywne zmiany obywateli. Budżet powinien być efektem realizacji pewnej polityki (a nie odwrotnie). Zauważono, że potrzeby przedstawicieli obu płci nie zawsze są "sprawiedliwie" zaspokajane. Ten brak sprawiedliwości nie wynika zwykle ze złej woli władz samorządowych. Powodem obniżonej jakości usług publicznych świadczonych przez samorządy jest "ślepota budżetu" na płeć. Aby temu zapobiec konstruuje się właśnie budżety wrażliwe na płeć. W Polsce koncepcja ta jest jeszcze mało poznana i brakuje przykładów wdrożeń.
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/EtqqWp4PU9b5n3uURaGwj24W.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?