The Relation between CSR and Innovation. Model Approach

Dawid Szutowski , Piotr Ratajczak

Abstract

The paper attempts to fulfil the research gap concerning the mutual relation between company innovation and its corporate social responsibility practices, by determining the conditions in which the innovation/CSR relation appears and develops. The research was based on systematic literature studies performed using SALSA and backwards-snowballing methods. The data was examined with the use of the meta-synthesis approach. The authors’ model explaining the studied relation was proposed. The research suggested that the impact of innovation on the CSR practices depended on the type of innovation and degree of novelty involved; while the way CSR affected innovation depended on such CSR features as: type of reaction, degree of development, and field of activity. The relation was also moderated by a series of six exogenous factors: external factors, industry, company characteristics, attitude, performance, and R&D
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
, Piotr Ratajczak (WZ / KCAFiW)
Piotr Ratajczak,,
- KCAFiW
Journal seriesJournal of Entrepreneurship, Management and Innovation, [NOWY SĄCZ ACADEMIC REVIEW], ISSN 2299-7326, e-ISSN 2299-7075, [1734-1590], (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol12
No2
Pages77-94
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishinnowacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR
Keywords in Englishinnovation, corporate social responsibility, CSR
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę wypełnienia luki badawczej dotyczącej wzajemnych powiązań pomiędzy innowacjami a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie warunków, w jakich ta zależność zachodzi. W badaniu posłużono się systematycznym przeglądem literatury zgodnie z metodą SALSA. Syntezę i analizę publikacji przeprowadzono przy wykorzystaniu meta-syntezy. W rezultacie opracowano autorski model przedmiotowej zależności. Wskazano, że wpływ innowacji na społeczną odpowiedzialność biznesu zależy od typu i stopnia nowatorstwa innowacji, podczas gdy wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacje zależy od typu reakcji, stopnia zaawansowania i obszaru podejmowanych działań społecznie odpowiedzialnych. Ustalono również, że zależność pomiędzy innowacjami a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw moderowana jest przez czynniki zewnętrzne, branżę, cechy przedsiębiorstwa, motywy działania, efektywność operacyjną oraz skalę działalności badawczo-rozwojowej.
DOIDOI:10.7341/20161224
URL http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol12/issue2/JEMI_Vol12_Issue2_2016_Article4.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*9 (2021-06-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?