Istota komunikowania o ryzyku związanym z zagrożeniami w procesie produkcji opakowań do żywności na przykładzie przedsiębiorstw certyfikowanych na zgodność ze Standardem BRC Packaging and Packaging Materials

Aneta Szumicka , Justyna Górna

Abstract

This paper presents the importance of communicating the risks related to hazards in food packaging production processes to internal and external stakeholders. Reference was made to legal and standardization requirements. The survey was conducted with Polish companies accredited to BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Differences in both the communication tools and the effectiveness of stakeholder information processes were identified as the result of the study.
Author Aneta Szumicka (UEP)
Aneta Szumicka,,
- Poznań University of Economics and Business
, Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe essence of communicating the risk associated with hazards in food packaging production processes, as illustrated by the example of companies accredited to BRC Standard for Packaging and Packaging Materials
Journal seriesIntercathedra, ISSN 1640-3622, (B 10 pkt)
Issue year2018
No35(2)
Pages207-212
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza ryzyka, analiza zagrożeń, komunikowanie o ryzyku, interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni
Keywords in Englishrisk analysis, threat analysis, risk communication, internal and external stakeholder
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiono znaczenie komunikowania informacji o ryzyku związanym z zagrożeniami w procesie produkcji opakowań i materiałów opakowaniowych do żywności interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. Odniesiono się do wymagań prawnych oraz normalizacyjnych. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorstw certyfikowanych na zgodność ze Standardem BRC Packaging and Packaging Materials działających w Polsce. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono różnice w narzędziach wykorzystywanych do komunikowania oraz ocenie skuteczności procesu informowania interesariuszy.
DOIDOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00024
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?