Złożoność procesu zmiany kulturowej w organizacji

Andrzej Stańda

Abstract

Aim of this paper is to present the logic of what the process of changing the organizational culture which is an important contextual variable of all processes in the company. Conducted a study of normative findings indicate the complexity and diversity of approaches to the process of changing the organizational culture. Distributed instrumental capabilities at the same time, from which managers can use to easily undertaking this process.
Author Andrzej Stańda (WZ / KTOiZ)
Andrzej Stańda,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe Complexity of Cultural Change in the Organization
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2014
No2
Pages113-124
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzmiana kulturowa w organizacji, metodyka procesu, modele zmian
Abstract in PolishProblem zmiany kultury organizacyjnej jest coraz częściej postrzegany zarówno w wymiarze poznawczym, jak i aplikacyjnym. Badacze i praktycy zarządzania dostrzegają konieczność profesjonalizacji zarządzania uwzględniającego jego aspekt kulturowy. Mówi się wręcz o konieczności zarządzania kulturą, bo najprościej ją definiując, jest to sposób myślenia i działania uczestników organizacji, czyli tym, co decyduje o jej funkcjonowaniu. Oznacza to dla menedżerów konieczność takiego ich kształtowania, by gwarantowały osiąganie zamierzonych celów w całej ich złożoności. Biorąc pod uwagę warunki funkcjonowania współczesnej praktyki, cechujące się m. in. silną turbulencją, problemem jest zdolność zarządzających do zagwarantowania koherencji między zmiennością procesów zarządczych i ich kontekstem kulturowym. Zatem przeprowadzenie zmiany kultury organizacyjnej staje się trudnością, zarówno intelektualną, jak i pragmatyczną, przed jaką stają menedżerowie wszystkich rodzajów instytucji i poziomów zarządzania. Ich dylemat metodyczny wyrazić można pytaniem: jak skutecznie przeprowadzić zmianę kultury organizacyjnej? Próba odpowiedzi na tak postawione pytanie wyznaczyła cel artykułu, jakim jest przedstawienie, wobec złożoności obiektu poznania, logiki procesu zmiany kultury organizacyjnej, pozostającej istotną zmienną kontekstową wszelkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Przeprowadzone studium ustaleń normatywnych, charakterystycznych dla współczesnej literatury zagadnienia, wskazuje na złożoność i różnorodność podejść do procesu zmiany kultury organizacyjnej. Ukazuje jednocześnie możliwości instrumentalne, z jakich może skorzystać kadra kierownicza podejmująca się trudu tego procesu.
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 05-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?