Globalizacja a wzrost i rozwój gospodarczy

Agata Więcek-Starczyńska

Abstract

In the article the impact of globalization on growth and development in the world is considered. The paper shows positive and negative aspects of this phenomenon. Particular attention is paid to the problem of development inequalities in the world and its connection with globalization. The author refers to the research done by K. Rybiński (2007) which analyses the correlation between globalization and economic growth. The new research is done in which time series are longer and new indicators are chosen in order to look at the topic of the article in a different way.
Author Agata Więcek-Starczyńska (UEP)
Agata Więcek-Starczyńska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsGlobalization vs. Growth and Development
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, ISSN 2080-0339, e-ISSN 2392-1269, (B 7 pkt)
Issue year2014
Vol45
No2
Pages173-186
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkolonializm, globalizacja, wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy
Keywords in Englishcolonialism, globalization, growth, development
Abstract in PolishW artykule rozważono kwestię korelacji pomiędzy poziomem globalizacji a wzrostem i rozwojem gospodarczym na świecie. Przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty tego zjawiska w odniesieniu do gospodarki światowej. Szczególną uwagę zwrócono na problem nierówności rozwojowych na świecie i jego związek z globalizacją. Odwołano się do badań K. Rybińskiego (2007) analizujących wpływ poziomu zglobalizowania na wielkość PKB i tempo jego wzrostu. Rozwinięto wskazane badania pod względem długości szeregu czasowego i doboru wskaźników, które pozwoliłyby szerzej spojrzeć na omawiany problem.
DOIDOI:10.12775/AUNC_ECON.2014.011
URL http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/download/AUNC_ECON.2014.011/5208
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?