Elastyczność, wrażliwość i odporność jako cechy adaptacyjnych łańcuchów dostaw

Maciej Szymczak

Abstract

This paper deals with a variety of modern supply chain features which are reflected in the given keywords and makes an attempt to arrange them in a descriptive manner. The features discussed have already entered the nomenclature in the field of supply chains. Reflection on the origin of these features led to the conclusion that they are all an expression of the adaptation of supply chains to ever more demanding operating conditions. The results of this adaptation constitute three features associated with flexibility, responsibility and resiliency. They also define three main directions of the development of supply chains. The main aim of this paper to illustrate these.
Author Maciej Szymczak (WGM / KLM)
Maciej Szymczak,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsFlexibility, Responsibility and Resiliency as Features of Adaptive Supply Chains
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No6
Pages39-54
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishadaptacyjne łańcuchy dostaw, elastyczne łańcuchy dostaw, szczupłe łańcuchy dostaw, zwinne łańcuchy dostaw, wrażliwe łańcuchy dostaw, proaktywne łańcuchy dostaw, odporne łańcuchy dostaw
Keywords in Englishadaptive supply chains, flexible supply chains, lean supply chains, agile supply chains, responsive supply chains, proactive supply chains, resilient supply chains
Abstract in PolishW artykule podjęto się zadania deskryptywnego uporządkowania wielu cech współczesnych łańcuchów dostaw, które znajdują odzwierciedlenie w wymienionych poniżej słowach kluczowych, a które weszły już do kanonów mianownictwa w zakresie łańcuchów dostaw. Rozważania nad proweniencją tych cech doprowadziły do ustalenia, że wszystkie one są wyrazem adaptacji łańcuchów dostaw do coraz bardziej wymagających warunków działania. Efekty tej adaptacji konstytuują trzy grupy cech, które wiążą się z elastycznością, wrażliwością i odpornością. Wyznaczają one jednocześnie trzy główne kierunki rozwoju współczesnych łańcuchów dostaw. Ich charakterystyka stanowi zasadniczy cel artykułu.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/03_szymczak.pdf
Languagepl polski
File
03_szymczak.pdf 1.71 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-05-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?