Ocena znaczenia wybranych interesariuszy w procesie współkreowania wartości dla klienta z perspektywy przedsiębiorstwa

Paweł Bartkowiak

Abstract

The aim of the article is the presentation of value-co-creation process and the evaluation of selected stakeholders’ importance in this process from a company’s perspective. In the first part of the article the value-co-creation concept is presented. In the second part of the article the results of empirical research conducted in Polish companies with employee number above 49 are presented. The results presentation is limited to the role of selected stakeholders in value-co-creation process. To identify the main areas of value-co-creation process from a company’s perspective the exploratory factor analysis (EFA) was used. On the other hand, to evaluate the importance of selected stakeholders’ role in this process, test t for independent groups was used.
Autor Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Inne wersje tytułuEvaluation of Selected Stakeholders’ Importance in Value Co-creation Process from a Company’s Perspective
Tytuł czasopisma/seriiPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, (B 14 pkt)
Rok wydania2018
TomXIX
Nr6, cz. 2
Paginacja47-61
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimprzedsiębiorstwo, klient, współkreowanie wartości dla klienta, relacje B2B, relacje B2C
Słowa kluczowe w języku angielskim company, customer, value-co-creation, B 2 B relations, B 2 C relations
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-2.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruKonkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw - modele, koncepcje i uwarunkowania
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?