Socjosfera zwinnego łańcucha dostaw

Piotr Banaszyk

Abstract

oday companies should have the highest possible degree of business agility. The search for factors that agility typically relies on examine the physical flow of materials between business partners. The article investigates the question of psychosocial sources of supply chain agility. It is demonstrated that the management of the internal supply chain requires a knowledge of management, the high level of flexibility of the external company and the qualitative division of labour. The external supply chain becomes more agile with the increasing democratization of the business relationship between the cooperating companies and the growing participation of their employees in making strategic investment decisions.
Author Piotr Banaszyk (WGM / KLM)
Piotr Banaszyk,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsSociosphere of the Agile Supply Chain
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No6
Pages 5-19
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish zwinne zarządzanie, zwinny łańcuch dostaw, zwinność społeczna
Keywords in Englishagile supply chain, sociosphere
Abstract in PolishObecnie za pewnik przyjmuje się dążenie do nadania przedsiębiorstwom możliwie najwyższego stopnia zwinności biznesowej. Poszukiwania czynników tej zwinności zwykle polegają na badaniu prawidłowości fizycznego przepływu materiałów między partnerami biznesowymi. W artykule zajęto się zagadnieniem psychospołecznych źródeł zwinności łańcucha dostaw. Wskazano, że wewnętrzny łańcuch dostaw wymaga zarządzania wiedzą w firmie, wysokiej zewnętrznej jej elastyczności oraz jakościowego podziału pracy. Z kolei zewnętrzny łańcuch nabiera zwinności wraz z rosnącą demokratyzacją relacji biznesowych między współpracującymi przedsiębiorstwami i z powiększającą się partycypacją ich pracowników w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/01_banaszyk.pdf
Languagepl polski
File
01_banaszyk.pdf 1.59 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?