Multivariate curve resolution – Alternating least squares analysis of the total synchronous fluorescence spectra: An attempt to identify polyphenols contribution to the emission of apple juices

Katarzyna Włodarska , Katarzyna Pawlak-Lemańska , Igor Khmelinskii , Ewa Sikorska

Abstract

Presently we applied multivariate curve resolution – alternating least squares (MCR-ALS) method for the analysis of front-face total synchronous fluorescence spectra (TSFS) of differently processed apple juices. This analysis enabled extracting of the TSFS profiles of five fluorescent components with distinct spectral characteristics and different contributions to the fluorescence of individual juices. Based on the spectral profiles and quantitative relationship with the chemical parameters describing the antioxidant properties of juices, three of the resolved components may be tentatively attributed to phenolic compounds. The analysis using multiple linear regression (MLR) and partial least square (PLS) regression confirmed better performance of fluorescence for the prediction of the total flavonoid content (TFC) as opposed to the total phenolic content (TPC) and total antioxidant capacity (TAC). This study demonstrated that MCR-ALS decomposition of the TSFS may provide a selective tool for understanding and interpretation of the observed relationships between the fluorescence and the total antioxidant indices of the apple juices.
Autor Katarzyna Włodarska (WT / KTiAI)
Katarzyna Włodarska
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
, Katarzyna Pawlak-Lemańska (WT / KTiAI)
Katarzyna Pawlak-Lemańska
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
, Igor Khmelinskii - Universidade do Algarve, Portugal
Igor Khmelinskii
-
, Ewa Sikorska (WT / KTiAI)
Ewa Sikorska
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Tytuł czasopisma/seriiChemometrics and Intelligent Laboratory Systems, ISSN 0169-7439, (A 40 pkt)
Rok wydania2017
Tom164
Paginacja94-102
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimTotal antioxidant capacity, Total phenolic content, Total flavonoid content, Chemometrics
Klasyfikacja ASJC1508 Process Chemistry and Technology; 1602 Analytical Chemistry; 1607 Spectroscopy; 1706 Computer Science Applications; 1712 Software
DOIDOI:10.1016/j.chemolab.2017.02.011
URL https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169743916304300#!
Języken angielski
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 1.229; Impact Factor WoS: 2017 = 2.701 (2) - 2017=2.689 (5)
Liczba cytowań*4 (2020-10-17)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?