Empiryczna weryfikacja teorii osobistych wartości autorstwa S.Schwartza na grupie polskich menedżerów

Maciej Brzozowski , Paweł Bartkowiak

Abstract

In the first part of the paper the principal elements of S. Schwartz's concept of basic human values are delineated. In the second part of the paper the findings of empirical research conducted among managers from Polish companies are described. The findings presented reflect three research areas: (1) the importance of mangers' personal values, (2) the structure of managers' personal values, (3) a comparison of the importance of managers' personal values according to gender, position, work experience, age and level of education, as well as the size of the organization.
Author Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski,,
- Department of Strategic Management
, Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsEmpirical Verification of S. Schwartz's Theory of Basic Human Values Among Polish Managers
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No10
Pages52-70
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishosobiste wartości menedżerów, struktura osobistych wartości menedżerów
Keywords in Englishmanagers’ personal values, the structure of managers’ personal values
Abstract in PolishW pierwszej części opracowania zaprezentowano podstawowe założenia teorii osobistych wartości autorstwa S. Schwartza. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych odnoszą się do trzech obszarów badawczych: (1) znaczenia osobistych wartości menedżerów, (2) struktury osobistych wartości menedżerów, (3) porównania znaczenia osobistych wartości menedżerów ze względu na płeć, zajmowane stanowisko, staż pracy, wiek i poziom edukacji menedżera oraz wielkość organizacji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/03_brzozowski_bartkowiak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_03_brzozowski_bartkowiak.pdf 176.75 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?